Chọn giống tiêu lốp

Chọn giống tiêu lốp

24/11/2017 09:52:24 PM

Tiêu lốp xuất thân từ cây hoang dại nên sức sống rất dẻo dai. Tuy nhiên, khâu chọn giống rất quan trọng quyết định đến tỷ lệ sống và năng suất dây tiêu sau này. Nên chọn giống tiêu từ cây hoang dại hoặc các vườn tiêu có độ tuổi từ 1,5 – 3 năm.

Lấy giống từ cành thân chính (dây ác): Chọn những bụi tiêu to, mọc khoẻ xanh tốt không bị sâu bệnh có độ tuổi từ 1,5- 3 năm, tiến hành cắt cách mặt đất  30 - 40cm, cắt bỏ phần ngọn 15 - 20cm, lấy đoạn giữa cắt ra từng hom (3 - 4 mắt/hom).

 

Lấy giống từ dây tiêu lươn: Trong điều kiện không đủ thân chính và những gia đình ít có khả năng đầu tư chăm sóc và điều kiện vùng khô hạn thì có thể sử dụng tiêu lươn để làm giống; Cây tiêu được trồng từ hom tiêu lươn chậm cho quả hơn cây tiêu được trồng từ thân chính.

Nên chọn các dây tiêu lươn phát sinh từ các mầm nách gần sát gốc của bộ khung thân chính cây tiêu trưởng thành để nhân giống, chọn các dây đã có rễ mọc ở tất cả các mắt. Khi ươm tiêu lươn nên cắt dây từ 5 – 8 mắt và có thể để ngọn

Tiêu chuẩn hom tiêu giống: Chọn đoạn hom có màu xanh nhạt, đường kính hom 3 - 5mm, dùng dao sắc để cắt hom, Cắt hom vào lúc trời mát (sáng sớm hoặc chiều mát), hom giống có từ 3 - 4 mắt, vết cắt xéo, sắc gọn, không bầm dập, vết cắt cách mắt hom 1,5 - 2cm; Nên cắt bớt ½ diện tích lá trên hom để hạn chế mức độ thoát hơi nước.