Lịch hoạt động của câu lạc bộ cây sưa Việt Nam

Lịch hoạt động của câu lạc bộ cây sưa Việt Nam

24/11/2017 09:23:17 PM

1. Tháng 11, tổ chức Hội nghị về kỹ thuật trồng Cây sưa, kết hợp bàn bạc, tổ chức viết sách về: Quy trình kỹ thuật gieo ươm và chăm sóc Cây sưa.

 

2. Đầu tháng 12, Hội nghị về Chăm sóc cây sưa và một số bệnh thường gặp trên Cây sưa.

 

3. Cuối tháng 12, Hội nghị về Trồng xen canh cây Sưa - Gió bầu (Trầm hương).

 

4. Đầu Tháng 01 năm 2014, Hội nghị về Một số mô hình Tiêu biểu trồng Cây sưa xen canh trong các loại cây trồng khác và trồng xen canh các loại cây khác với Cây sưa.

 

5. Cuối tháng 01 năm 2014, Hội nghị về Giá trị cây sưa so với những loài cây lấy gỗ khác.

 

Lịch hoạt động của câu lạc bộ cây sưa Việt Nam